Loading

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Machtiging voor automatische incasso: een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. het bedrag van de nieuwe termijn wordt van uw abonnement afgeschreven rond de 1e van de maand.
Betalingsvoorwaarden: het abonnement gaat in op het moment dat dit contract getekend is en is één kwartaal, één half jaar of één jaar geldig. opzegging kan alleen schriftelijk en dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van de afloopdatum te gebeuren. Zo niet, dan wordt uw abonnement automatisch met één maand verlengd en dus in rekening gebracht. betaling geschiedt via automatische incasso.
  • Opschorten:

   Dit is mogelijk bij: zwangerschap, een ernstige blessure (bewijs van huisarts of specialist tonen) of verblijf in het buitenland van minimaal 4 aaneengesloten weken. bij opschorten van het abonnement is de geldigheid van het abonnement beperkt tot maximaal 18 maanden na ingangsdatum van abonnement. Een verzoek tot opschorting wordt alleen schriftelijk in behandeling genomen. De periode van opschorting bedraagt maximaal 6 maanden.
  • Persoonlijk:

   Een abonnement is strikt persoonlijk. het abonnement (en dus ook de daaraan verbonden rechten) is niet overdraagbaar.
  • Roken:

   Roken is in het gehele centrum verboden.
 • Algemeen:

  Uitsluitend bidons of goed afsluitbare plastic flesjes zijn toegestaan. het gebruik van een handdoek is verplicht en sportkleding en (schone) sportschoenen zijn verplicht.
Behoudens feestdagen zijn wij 7 dagen per week open. Er wordt op vrijwillige basis aan de lessen deelgenomen. Fitness Gezondheidscentrum Tynaarlo is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor in het centrum achtergeblevenen/of zoekgeraakte voorwerpen door diefstal of nalatigheid